Hlavním cílem všech "dospěláků", kteří se dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu na činnosti naší skupiny podílejí, je připravit pro všechny děti zajímavé akce, při kterých zažijí mnoho zábavy a dobrodružství, naučí se pomáhat jeden druhému a zároveň formou hry získají mnoho znalostí a dovedností.

Tradicí se již stalo, že každé naší akce se může zúčastnit i dítě, které není zaregistrováno ve sdružení.

Kromě skupinových akcí se pravidelně účastníme i akcí celostátně vyhlášených jako např. Pionýrské Stezky, republikového setkání Pionýra apod.

Při našich akcích se snažíme naplňovat tzv. Sedmero Pionýra:

  • Poznání  (Pionýr je pracovitý, pomáhá ostatním, učí se)
  • Pravda  (Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo)
  • Pomoc  (Pionýr je statečný a kamarádský)
  • Příroda  (Pionýr chrání přírodu a život na Zemi)
  • Přátelství  (Pionýr je přítelem všech dětí)
  • Paměť  (Pionýr má rád svou zem)
  • Překonání  (Pionýr je čestný a spravedlivý)

Podrobnosti o jednotlivých akcích a pozvánky na akce plánované naleznete pod jednotlivými odkazy.