Bambiriáda - největší přehlídka činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času - se v letošním roce konala již podesáté. I přesto, že většina našich členů dala přednost návštěvě "místní" Bambiriády v Plzni, přeci jen se nás 12 vydalo v sobotu 24. května 2008 podívat se na tuto akci do Prahy, kde nás lákala hlavně historická hra Pražské mosty. Naše první kroky vedly na stanici metra Anděl, kde od rána probíhala pódiová vystoupení dětí a mládeže a také zde byl start hry Pražské mosty, kterou pro všechny návštěvníky připravila pražská organizace Pionýra.

          Obdrželi jsme startovací kartičku, plánek trasy, povídání o historických místech, které cestou potkáme, a propagační materiály. Jednotlivá stanoviště, která byla rozmístěna po obou březích Vltavy, byla obsazena dobrovolníky v historických kostýmech, ztělesňujícími známé historické postavy králů, královských manželek, šašků, generálů, učenců a duchovních, ale i postavy beze jména. Na každém stanovišti musely děti zodpovědět několik otázek z historie, pokud odpověděly dobře, získaly razítko do startovací kartičky a mohly pokračovat na další stanoviště. Cíl hry byl na Střeleckém ostrově.

          Ze zoologické zahrady jsme se po poledni vydali nejprve metrem a pak speciálním Bambibusem do parku na vrchu Vítkov, kde probíhala pražská Bambiriáda.. Ve stanech jednotlivých dětských sdružení jsme se mohli dozvědět mnoho o jejich činnosti, okolo jednotlivých stánků pak bylo připraveno nepřeberné množství soutěží a her. Na pódiu postaveném v areálu parku se střídala zajímavá taneční i hudební vystoupení, stále bylo co sledovat, zkoušet a hrát.

          Projít všechna stanoviště trvalo přes dvě hodiny, byli jsme proto rádi, že jsme dorazili do cíle a mohli si odpočinout, občerstvit se a pak se rozeběhnout po Střeleckém ostrově, kde byla připravena spousta tradičních i netradičních her a soutěží a ukázky z činnosti jednotlivých sdružení.

          Chtěli jsme se svézt parníkem i na Dětský ostrov, bohužel naše časové možnosti se neslučovaly s obrovskou frontou zájemců o jízdu po Vltavě, zůstali jsme proto pouze na Střeleckém ostrově a odtud pak odjeli rovnou na vlakové nádraží a domů.


Akce byla realizovana s podporou MŠMT