I do naší vesnice se vrátila tradice masopustního průvodu. Po loňském nultém zkušebním ročníku se v roce letošním konal první oficiální ročník masopustního průvodu obcí, který byl zakončen dětským maškarním karnevalem v místním Lidovém domě. Naše organizace byla požádána Sborem dobrovolných hasičů ve Šťáhlavech, který maškarní rej pořádal, o zajištění her a soutěží mezi písničkami. A tak jsme se v sobotu 28. února vydali na sál, abychom pomohli pořadatelům.

          Na sále se sešlo přes 70 masek, jedna byla krásnější než druhá, porota měla velmi těžkou práci při vyhodnocování nejlepší. První místo nakonec získala malá vosička, drobné sladké odměny však obdrželi všichni , kdo přišli v masce.

          Hlavním programem byla hudba, kterou jsme přerušili jen několikrát, a to proto, aby si přítomné děti zasoutěžily. Připravili jsme pro ně osvědčené hry z našich letních táborů, zájem o ně byl daleko větší než naše možnosti. Přítomní rodiče tak mohli fandit svým dítkům, i my jsme pro vítěze i poražené měli drobné odměny.

          V závěru maškarního karnevalu dorazil na sál i celý masopustní průvod dospělých a tak se dospělí vmísili mezi děti a společně dováděli při hudbě DJ Kokoschky až do podvečerních hodin.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT