V roce 2002 se opět účastníme této tradiční soutěže. V 9.00 hodin se scházíme společně s účastníky dalších skupin našeho okresu na klubovně ve Starém Plzenci, kde při slavnostním nástupu dostáváme od ředitele závodu Jardy všechny potřebné informace o trati i jednotlivých stanovištích.

          Následuje prezence u startu, získáváme startovní čísla a nezbývá než čekat, až přijde náš čas. Ve volném čase před startem využíváme doprovodného programu.

          V 10.17 vyrážíme na trasu. Čeká nás mnoho úkolů, z nichž s některými si poradíme hravě, ale u některých je nutno sáhnout hluboko do svých znalostí. Na trase tak např. střílíme ze vzduchovky, musíme zorientovat mapu, vyhnout se na úzké kládě bez dotyku země, poznáváme typy ohnišť, prokazujeme praktickou znalost první pomoci či základních uzlů, poznáváme naše hrady a zámky, určujeme rostliny a živočichy, čeká nás hod na cíl atd. Klikni pro zvětšení.

          Po zvládnutí všech nástrah trati se vracíme do cíle. Odevzdáváme startovní číslo a nezbývá nám než čekat na doběhnutí všech hlídek. My, kteří už jsme doběhli, si můžeme dopřát dobrý oběd a věnovat se nadále bohatému doprovodnému programu.

          Klikni pro zvětšení Po poledni je závod dokončen, nastupují "sčítací komisaři", kteří pečlivě sčítají všechny "trestňáky" či čekací doby. Po sčítání začíná práce pro naši věrnou vypisovatelku diplomů Alenku.

          Je hotovo, všichni účastníci se shromáždili ke slavnostnímu vyhodnocení. Přinášejí se odměny pro nejlepší jednotlivce i skupiny, medaile a diplomy.

          Závodníci z naší skupiny si nevedli vůbec špatně, svědčí o tom 1. místo v kategorii mladší dívky a 3. místo v kategorii "důchodců". Pro svůj první diplom si za pomoci rodičů "přišel" i nejmladší z účastníků Filípek a "nejstarší" závodící dvojice Dobře.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT