Pravidelný každoroční závod, který probíhá od místních kol až po republikové finále.
    
Všeobecné informace o Pionýrské Stezce:
Pionýrská Stezka je nabídková, dobrovolná, otevřená soutěž pro členy i nečleny sdružení Pionýr.
Pionýrská Stezka je soutěží, nikoli závodem. Hlavním kritériem hodnocení je prokázání dovedností a znalostí.
Pionýrská Stezka je soutěží dvoučlenných hlídek v určených věkových kategoriích a je určena pro děti, mládež a dospělé od 7 let.
Pionýrská Stezka je určena především všestranně zaměřeným oddílům, proto zahrnuje dovednosti a znalosti, které je možno získat při běžné celoroční činnosti z pěti základních oblastí činnosti:

  • turisticko - tábornické (např. orientace, uzly, ohně, stan, šifry, Morseovka apod.)
  • sportovní (např. střelba, hod, lanová lávka, překážka apod.)
  • přírodovědné (např. první pomoc, naši živočichové a rostliny, ochrana přírody apod.)
  • kulturně - umělecké (Pionýr, kulturní památky, hudba, naše dějiny apod.)
  • technické (dopravní výchova, zatlučení hřebíku, odhady, papírové skládanky apod.)

          Pět úseků nebo stanovišť se losuje dle pěti výše uvedených oblastí, dalších pět kontrolních stanovišť je losováno bez ohledu na jednotlivé oblasti činnosti.
Umístění hlídek je určováno na základě nejnižšího Klikni pro zvětšenípočtu trestných bodů, v případě rovnosti počtu trestných bodů rozhoduje jako pomocné kritérium čas.

          Také naše skupina se od počátku vzniku této soutěže účastnila místních a okresních kol.
Tohle je naše poslední účast na Stezce - květen 2001 - Starý Plzenec - okresní kolo