Dubnová návštěva trojrozměrného kina Oskar IMAX v Praze vzbudila mezi dětmi velký ohlas, a tak jsme tuto akci po měsíci opět zopakovali. Doprovodným programem tentokrát byla návštěva Petřína. Na nádraží se nás sešlo 28 a společně jsme se v brzkých ranních hodinách vydali vlakem do našeho hlavního města. Naše první kroky vedly na Strahovské nádvoří, kde je umístěna expozice Muzea miniatur. V Muzeu miniatur bylo možné prohlédnout si mnoho krásných exponátů jako např. miniaturní repliky slavných obrazů, Zlatý klíček a zámek na mravenčí nožičce, Blechu se zlatými podkovami,nůžkami, klíčkem a zámkem, Eiffelovu věž uvnitř višňové pecky, Lučního koníka hrajícího na housle, Vlak na vlásku a mnoho dalších.

          Po zajímavé prohlídce exponátů v Muzeu miniatur jsme příjemnou procházkou rozkvetlým Petřínem s krásným výhledem na Prahu došli až k petřínskému zrcadlovému bludišti. Budova bludiště je maketou vyšehradské brány Špička. Po úvodním bloudění v labyrintu zrcadel jsme se všichni dostali až k části, kde je umístěno dioráma od Karla a Adolfa Liebscherových o délce 10,5 metru zachycující boj se Švédy na Karlově mostě za třicetileté války. Nejvíce jsme se nasmáli v poslední části bludiště, kde byla zakřivená zrcadla, která z nás chvíli dělala trpaslíky, chvíli obry, u dalších z nás byly tenké tyčky či naopak pěkní otesánkové. Na konci prohlídky bylo možné si vyrobit vlastní památeční minci.

          Další naší zastávkou byla opodál stojící petřínská rozhledna. Rozhledna byla postavena r. 1891 jako 5x zmenšená replika Eifellovy věže. Na rozhlednu vysokou 63,5 m jsme vystoupali po 299 schodech. Náš výstup ale stál za to, z vrcholu rozhledny se nám naskytl krásný pohled na sluncem ozářenou Prahu.

          Po sestupu z rozhledny jsme krátký rozchod věnovali hlavně nákupům nanuků, zmrzlin a drobných suvenýrů. Neodolali jsme rovněž modrým balónkům, které se rozdávaly u lanovky. Většina z nás si je vzala hlavně proto, že jsou plněné héliem a po héliu (jak je známo) se obzvláště legračně mluví…. Pak ještě společná fotka a hurá do kina. Z Petřína jsme dolů sjeli místní známou lanovkou…

          … a pak jsme se metrem přepravili do paláce Flora, kde nás čekalo filmové představení s názvem Do hlubin, které pojednávalo o mořském podvodním světě. Film byl velice zajímavý a dozvěděli jsme se mnoho nového o podmořském životě, živočiších a rostlinách. Po skončení představení jsme odjeli metrem na Václavské náměstí a procházkou jsme došli zpět na hlavní nádraží, odkud nás čekala cesta domů.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT