Klikni pro zvetšení Klikni pro zvetšení Předposlední květnovou sobotu jsme podnikli jednodenní vlakový výlet na jeden z našich nejznámějších hradů - Křivoklát. Moderátoři počasí slibovali krásnou sobotu a jejich předpověď se opravdu vyplnila. Na výlet s námi vyrazilo celkem 16 dětí a tři dospělí. Z Plzně jsme se vydali vlakem do Berouna, zde přestoupili na lokálku a ta nás dovezla až do městečka Křivoklát, nad nímž se tyčí stejnojmenný hrad. Po krátkém výstupu do kopce se před námi ukázal v celé své kráse.

          Zakoupili jsme si vstupenky na prohlídku historických interiérů hradu, ale vzhledem k tomu, že nám do začátku prohlídky zbývalo ještě asi 30 minut času, posedali jsme si na nádvoří a s chutí jsme se pustili do svačin, které pro nás připravili naše maminky.

          Čas jsme si rovněž krátili pozorováním stavitelů, kteří na nádvoří začali stavět velkou Noemovu archu, která má v létě sloužit pro divadelní představení.

          V 10.40 hodin nás pan průvodce odvádí do hradu. V interiérech je zakázáno fotit, a tak si nemůžete prohlédnout, co Klikni pro zvetšení všechno bylo na hradě k vidění. Začali jsme návštěvou středověké mučírny, kde nám při popisování způsobů mučení, běhá mráz po zádech, ani v další místnosti - bývalé hladomorně, nám není do smíchu. Proto vítáme, že se z těchto ponurých částí hradu dostáváme do místnosti, kde jsou k vidění makety hradu a dále pak do nádherné hradní kaple, královského a rytířského sálu s expozicí gotického malířského a sochařského umění, procházíme i knihovnou obsahující na 52 tisíc svazků. Průvodce nám ukazuje i obrazárnu a bohaté fürstenberské muzeum, kde nás zaujala hlavně sbírka sáněk a praporců. Přestože prohlídka trvala 70 minut, utekl čas strávený uvnitř hradu velice rychle. Rozloučili jsme se s průvodcem a dali se vyfotit alespoň u vstupu do hradu.

          Součástí našeho výletu měla být i prohlídka druhého okruhu, který zahrnoval monumentální velkou věž s loveckými sbírkami a výhledem do okolí a procházku po hradbách, věž Hudlerku s černou kuchyní a vyhlídkovým ochozem, tato část hradu však bohužel byla uzavřena. Prohlédli jsme si tedy alespoň zbrojířství a kovárnu na nádvoří. V galerii Nakřivo jsme zakoupili drobné suvenýry, ve svíčkařství jsme si pak sami mohli vyrobit svíčku.

          Po opuštění hradu jsme se na radu pana průvodce vydali na krátkou procházku, která nás zavedla až na Vyhlídku, odkud se nám naskytl překrásný pohled na Křivoklát. Prošli jsme se i podél řeky Berounky. Cestou zpět na nádraží jsme objevili stánek se zmrzlinou a ten nebylo možné minout bez povšimnutí.

          Cesta vlakem rychle utíkala a v podvečerních hodinách si nás všechny převzali naši rodiče. Jsme zase o pár zážitků bohatší a těšíme se na další akci.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT