K pravidelným akcím naší skupiny patří každoroční jarní výlet na některý z českých zámků či hradů. Pro letošní rok jsme si vybrali krásný středočeský zámek Březnice nacházející se nedaleko Příbrami.

          V sobotu ráno se na vlakovém nádraží sešlo celkem 25 účastníků a společně jsme se vydali na dvouhodinovou jízdu vlakem, který nás dovezl až na březnické nádraží. Krásné jarní počasí nám zpříjemnilo cestu k zámku.

          Zde jsme společně nejprve navštívili zámecké interiéry, kde jsme se z poutavého vyprávění pana průvodce dozvěděli spoustu zajímavostí z historie zámku, jeho majitelích a stavebních úpravách, postupně jsme navštívili např. rodové galerie, africký salon, renesanční jídelnu, barokní, rokokové a empírové sály atd. Součástí prohlídky byla i návštěva nejstarší knihovny v Čechách, tzv. Lokšanské knihovny. Bohužel se na zámku nesmělo fotografovat, a tak první obrázky jsme mohli pořídit až z následující prohlídky výstavy strašidel v zámeckém sklepení.

          Protože nám počasí skutečně přálo, následovala po prohlídkách nezbytná zastávka v zámecké cukrárně, kde jsme neodolali lákavé zmrzlině a jiným zmrzlým dobrotám, prohlédli jsme si rovněž rozlehlý zámecký park, kde jsme dokonce potkali i kočár tažený krásnými koňmi. Nedaleko zámku jsme rovněž objevili areál s houpačkami.

          Ze zámeckého parku jsme se přemístili do centra města, kde jsme měli rozchod na jeho prohlídku a případný nákup suvenýrů. A pak již hurá zpátky na vlak a domů z krásného výletu.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT