Letošní letní tábor začal dětem již v polovině června, kdy byl všem doručen tajemný dopis s pozvánkou do školy čar a kouzel v Bradavicích. Ředitel školy Albus Brumbál a jeho zástupkyně Minerva McGonagallová zvali všechny děti ke studiu v prvním ročníku této světoznámé školy čar a kouzel. A tak se 1. července začali do bradavické školy sjíždět studenti ze všech koutů země vybaveni předepsanými pomůckami jako byl černý hábit, černá špičatá čapka, kouzelnická hůlka, malé zrcátko či vlastní plyšový kouzelný tvor.

          O studium byl velký zájem, a tak se nás v Bradavicích sešlo celkem 91 studentů a stejně tak i velké množství profesorů. Na slavnostním zahájení školního roku, které proběhlo ve Velké hodovní síni ve slavnostních hábitech, ředitel školy Albus Brumbál všechny přítomné přivítal a v krátkém projevu nás seznámil s nejdůležitějšími informacemi týkajícími se chodu bradavické školy. Představil také celý profesorský sbor a ředitele jednotlivých kolejí.

          Kolejí bylo celkem šest, každá měla vlastní název a znak. Studenti pak přistupovali jednotlivě k paní McGonagallové, kde se posadili na stoličku, na hlavu jim přiložila Kouzelný klobouk, který rozhodl, do které koleje budou studenti patřit. Po rozdělení všech studentů do jednotlivých kolejí následovala procházka po školních pozemcích s mapou Bradavic, aby si všichni prohlédli celou bradavickou školu a její okolí. Objevili tak postupně např. i Komnatu nejvyšší potřeby, famfrpálové hřiště, Černé jezero, Zapovězený les, Nemocnici sv. Munga a mnohé další. Během procházky se studenti jednotlivých kolejí i navzájem seznámili, sepsali seznamy studentů své koleje, který předali profesorskému sboru a společně pak večer nastoupili ke sledování filmu.

          Druhý den je nejprve potřeba vymyslet si znak koleje a nasbírat materiál pro výrobu košťat. Obojímu jsme věnovali celé nedělní dopoledne. Odpoledne se vydáváme zdolat všechny nástrahy, abychom získali Kámen mudrců, který hlídá tříhlavý pes. A tak po jednotlivých kolejích svádíme souboj v piškvorkách s profesory, závodíme na košťatech v překážkové dráze, snažíme se dostat klíč do lahve, luštíme tajemství malých lahviček či se pokoušíme dostat z Ďáblova osidla rozděláním ohně a jeho udržením po dobu pěti minut. Psa se pak za pomocí písničky podařilo uspat všem kolejím. Večer se scházejí všechny koleje ve Velké hodovní síni a představují se ostatním. Druhý den končíme pravou bradavickou diskotékou.

          Je pondělí a nás čeká celý týden vyučování. Denní věštec nám každé ráno napoví, kde a kdy nám probíhá výuka jednotlivých předmětů. Výuka probíhá každé dopoledne v blocích, členové každé koleje jsou rozděleni na dvě skupiny (mladší a starší) a výuka je uzpůsobena jejich věku. Všichni jsme obdrželi učebnice a do výuky musíme chodit v hábitech stejně tak jako všichni profesoři.

          Během studia tak absolvujeme výuku Dovednosti s koštětem s madame Hoochovou, Lektvary nás naučí připravovat profesor Severus Snape, hodiny přeměňování jsou nejlepší s profesorkou McGonagallovou, své znalosti o bylinkách nám předá profesorka Prýtová, rozpoznávat kouzelné tvory se naučíme v Obludném obludáriu s Hermionou, do tajů Astronomie nás vpraví profesorka Sinistrová. Jak se bránit proti černé magii nejlépe vysvětlí profesorka Umbridgeová, jasnou jedničkou v Jasnovidectví je profesorka Trelawneyová, Muzikologii zas vládne Ron, kdo jiný než sám Albus Brumbál by všechny studenty měl seznámit s dějinami a současností Bradavic. Profesor Babling je mistrem šifrování, zrcadlového písma a dalších neuvěřitelností, na magické formule a zaklínadla je nejlepší profesor Kratiknot, sám Hagrid se ujal výuky Aragogie a Madame Pomfreyová nám vyléčila všechny rány.

          Výuka je náročná, ale poutavá a všichni se na ni těší. Přestože probíhá jen dopoledne, ani v odpoledních či večerních hodinách není v Bradavicích nuda. Hned první den vyučování se náhle objevuje na dveřích tajemný nápis Tajemná komnata znovu otevřena, nepřátelé dědice mějte se na pozoru a u nápisu nacházíme zkamenělou paní Norisovou. Všechny koleje se tak schází a vyslechnou si historku o Tajemné komnatě. Z té se ozývá kvílení Uršuly, objevuje se krvavá louže pod dveřmi a Hermiona zkamení.

          Abychom jí mohli pomoci, musíme vyluštit tajemnou zprávu o Baziliškovi. Každá kolej má v lese kousek věty, její části musí najít a složit v souvislý text, který jim prozradí, kdo zkameněl Hermionu. Při hledání vět si ale musíme dávat velký pozor, protože v lese loví kentauři, obři a vlkodlaci. Jakmile je seskládán vzkaz, koleje odcházejí k Černému jezeru, kde budou s pomocí zrcátka procházet pozpátku lanovou dráhu, která vede k doupěti baziliška.

          V úterý dostávají studenti za úkol vyrobit si každý jeden pár ponožek. Pak se všechny ponožky schovají ve vymezeném prostoru tak, aby nebyly poblíž sebe. Na dané území pak postupně vyrážejí dvojice studentů z každé koleje a snaží se najít jakýkoli stejný pár, který by darovali skřítkovi Dobbymu. Komu se to podaří, vrátí se zpět.

          Večer probíhá příprava na famfrpálový turnaj, studenti jednotlivých kolejí si připravovali vlajky, obleky a pokřiky a měli za úkol vybrat mezi sebou alespoň pět „roztleskávaček“, které nacvičovaly své kousky na zítřejší utkání.

          Součástí středečního, čtvrtečního i pátečního odpoledne byl Famfrpálový turnaj. Jeho zahájení bylo pojato ve velkém stylu. Studenti se sešli ve společenských hábitech a shlédli nacvičené skladby jednotlivých roztleskávaček. Poté vypukl turnaj, kde se hrálo systémem každý s každým. První večer po náročném sportování byl zpestřen biografem o Harry Potterovi, zakončení celého turnaje se pak neslo ve znamení párty na oslavu vítězství. A zatím co se studenti bavili při tanci, sešel se profesorský sbor, aby zhodnotil celou výuku během týdne a připravil zkoušky NKÚ, které proběhnou v neděli.

          Sobotní dopoledne bylo zasvěceno vaření mnoholičného lektvaru, který umožňuje proměnu v jiného člověka, odpoledne nás pak čekaly návštěvy ze světa mudlů. Během nich se objevil na nástěnce plakát s podobiznou Siriuse Blacka s textem. Každá kolej dostala neúplnou kopii tohoto plakátu a snažila se v co nejkratším čase získat na stanovištích, která byla rozmístěna v okolí Bradavic, a na které se muselo doběhnout, rozstříhané kousky plakátu a ty pak vlepit do plakátu tak, aby co nejdříve slepila celý obrázek. Večer jsme se pak vydali tím správným klíčem osvobodit Siriuse Blacka z cely.

          A je tu neděle a s ní i zkoušky NKÚ. Studenti při nich prokazovali své znalosti a dovednosti, které získali během výuky. Některé zkoušky probíhaly hromadně formou testů, někde si studenti losovali úkoly, jinde pracovali s obrázky a dalšími materiály. Po jejich skončení mohl Albus Brumbál s hrdostí oznámit, že všichni byli ve zkouškách NKÚ úspěšní.

          Odpoledne jsme si v praxi na několika stanovištích vyzkoušeli to, co jsme se naučili v hodinách Kouzelných tvorů. Ve vyznačeném území se pohyboval uprchlý Ďasovec a studenti se pokoušeli vrátit ho zpět do „akvária“. Jinde se snažili přechytračit Karkulinku, která jim pokládala různé hádanky. Boj s Bubákem také nebyl jednoduchý, přesto (i díky několika místům s ochranou Expecto patronum) se všem podařilo Bubáka přemoci. Jízda na Hypogryfovi se líbila všem stejně tak jako balónkový Souboj s vlkodlakem. Největší ohlas mezi studenty ale vyvolala jízda na Hagridově lanovce. Večer se nesl ve znamení zábavy, kdy si každá kolej připravila soutěže a hry pro ostatní.

          Nesmíme zapomenout ani na akci Ukliďme lom, kdy se starší z nás vydali během dne do našeho oblíbeného lomu a uklízeli nepořádek, který kolem něho zanechali návštěvníci. Pomohli jsme tak obci Hradec a měli dobrý pocit z toho, že jsme mohli být užiteční.

          V úterý nás čekal velký celodenní výlet, odjížděli jsme do nedalekého Chotěšova, kde se místní klášter proměnil v Bradavice a v jeho prostorách jsme zažili mnohá dobrodružství. Navštívili jsme pracovnu profesora Snapea, procházeli bludištěm, prolétli na košťatech určenou trasu. Dokonce i skřítek Dobby s jeho pomocníkem se zde objevil s výborným obědem. Po návratu na koleje jsme sledovali další díl filmu o Harry Potterovi.

          Pobyt ve škole čar a kouzel v Bradavicích se pomalu blíží ke konci. Středeční den soutěžíme ve skládání rozstříhaného školního řádu. V areálu bradavického hradu jsou rozmístěné cedulky, na kterých jsou rozstříhané na několik částí jednotlivé body školního řádu. Našim úkolem je najít vždy ty části, které patří k sobě a složit z nich celý bod řádu.

          Čtvrteční den pak patří návštěvě všemi oblíbených Prasinek. Poté, co studenti získají finanční hotovost v Gringottově bance, vydávají se do Prasinek, jediné čistě kouzelnické vesnice. V Prasinkách sídlí mnoho kouzelnických obchodů, prodejna kouzelnických sladkostí, do jejíhož sklepa ústí jedna z tajných bradavických chodeb, obchod s žertovnými kouzelnickými předměty i obchod s kouzelnickými potřebami. Všichni studenti si zde mohou nakoupit dostatek sladkostí a dobrot.

          Večer je celý pobyt v Bradavicích zakončen velkolepým plesem, kterého se účastní studenti i celý profesorský sbor.

          S novým dnem přichází i nejsmutnější den celého pobytu, je tu balení úklid, vyhlášení nejlepších a loučení. Smích se mísí se slzičkami, nikomu se domů jako každým rokem nechce, nedá se ale nic dělat, před bránou již čeká další táborový běh. V Bradavicích nám bylo strašně dobře a doufáme, že se zde opět za rok sejdeme.

          Díky všem vedoucím a instruktorům, že se nám dětem postarali o super prázdniny.

          

Akce byla realizovana s podporou MŠMT