Poslední společnou akcí před letním táborem se stalo setkání pionýrských skupin z bývalého okresu Plzeň-jih, které se koná pravidelně 1x ročně na jedné ze tří táborových základen na Plzni -jihu. A tak jsme se v pátek 13. června vydali autobusem na táborovou základnu Lomíček v Hradci u Stoda. Cestou jsme přibrali ještě děti ze Starého Plzence a Dobřan, v Hradci nás pak ještě doplnili místní pionýři.

          Na základně nás přivítali místní pořadatelé a začalo ubytovávání v chatkách a vybalování. V podvečer pak bylo setkání slavnostně zahájeno a všichni účastníci byli seznámeni s programem následujících tří pohádkových dní. Proč pohádkových? Protože celé setkání se neslo v duchu názvu Z pohádky do pohádky.

          Po zahájení následovalo zapálení ohně a všichni účastníci si opékali buřty. Po večeři se u ohně se svým programem představily všechny zúčastněné skupiny. My jsme si připravili několik písniček a dále nám na flétny zahrály Adélka a Šarlotka. Po připravených vystoupeních se rozezněla kytara a všichni jsme si s chutí zazpívali. Během večera jsme se rovněž rozdělili do družstev, ve kterých budeme soutěžit. Naším úkolem bylo i vymyslet si pohádkově znějící názvy týmů. A tak se z nás stali Šmoulové s kapitánkou Janou a Včelí medvídci s kapitánem Vaškem.

          Jakmile se setmělo, začala první soutěž, která se započítávala do celkového bodování. Vydali jsme se po stopách Jeníčka a Mařenky. Naším úkolem bylo chytit se za ruce a aniž bychom se pustili absolvovat co nejrychleji trasu vyznačenou bílými stopami. Cestou byly rozmístěny kontrolní stanoviště, která jsme museli najít a získat na nich podpis vedoucího. Všichni jsme se šťastně vrátili zpět na základnu. Po prvním dnu jsme v soutěži skončili na 3. a 5. místě.

          Ráno nás ze spacáků vyhnalo sluníčko, které pak svítilo až do večera. Po snídani začala další část soutěže - Devatero pohádek. V táboře a jeho okolí bylo rozmístěno celkem 9 stanovišť a naším úkolem bylo si je najít a splnit na nich požadované úkoly. A tak jsme se vydali sezbirat Karkulce rozsypaný obsah košíčku, u Lotranda jsme museli rozřezat velký strom, rybářovi pochytat rybičky, poradit Krakonošovi s názvy stromů a keřů či navlékat rozsypané korálky. Soutěže nám zabraly skoro celé dopoledne, ale všichni jsme se vrátili se splněnými úkoly. Čas nám zbyl i na osvěžující koupel v místním lomu.

          Po poledním klidu jsme se vydali na pochod za třemi oříšky pro Popelku. Na fáborky označené trase jsme měli za úkol získávat půlky oříšků, které se pak dali poskládat v oříšky celé. Úkoly však byly nesmírně těžké a tak se nám podařilo získat jen 1,5 oříšku. A cože nás na trati potrápilo? Prvním úkolem bylo vhodit do nádoby alespoň 7 míčků z deseti. Bohužel jsme neměli přesné mušky a tak jsme polovinu oříšku nezískali. Navléci během jedné minuty alespoň 30 korálků na niť bylo také nad naše síly. První polovinu oříšku se nám podařilo získat až na třetím stanovišti - přeskočit minimálně 30x přes švihadlo bylo pro obě naše družstva hračkou. Čtvrté stanoviště - srážení plechovek. Ani zde jsme v součtu všech hodů nedosáhli na polovinu oříšku. Páté a šesté stanoviště - tak ta nám svědčila. Driblovat s míčem a poznávat rostliny, živočichy a mapové značky nám vyšlo na výbornou a tak jsme v cíli mohli odevzdat jeden celý oříšek a jednu polovinu. Večerním programem pak byla tolik očekávaná diskotéka, kterou zpestřil vědomostní kvíz o našich pohádkách.

          Nedělní dopoledne pak uzavřelo bodování poslední soutěží - azimutovým závodem s názvem Mrazík. Všechna družstva se vydala na trasu, kde měla za úkol najít šest hříbků, na kterých byly napsány azimuty, po kterých se má jít. Pro větší regulérnost soutěže šli s dětmi jako doprovod vedoucí z jiných skupin, aby soutěžícím neradili. Do cíle se vrátila všechna družstva, ne všechna však měla požadovaný počet hříbečků. Hra vyvrcholila v táboře, kde bylo zapotřebí nalézt kouzelný zvoneček a zazvoněním ukončit hru. Zvonečky nalezli všichni. V této soutěži jsme se opravdu vyznamenali a výborné výsledky v celkovém součtu bodů vynesly Včelí medvídky na druhé a Šmouly na třetí místo, což byl velký úspěch.

          Pro skupinu jsme získali fotbalový míč, každý jednotlivec pak propisovací tužku, lízátko, oplatku a pamětní list. Velmi vhod přišla i "studená" odměna v podobě nanukových dortů.

Ze setkání si odvážíme mnoho krásných zážitků a těšíme se na letní tábor, který se shodou okolností uskuteční právě v Lomíčku.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT