Druhý červnový víkend se na táborovou základnu v Hradci u Stoda sjelo na 70 účastníků pravidelného setkání pionýrů bývalého okresu Plzeň-jih. Setkání pro nás uspořádal pionýrská skupina z Hradce. Kromě nás se tu v páteční podvečer sjeli pionýři z Dobřan, Starého Plzence a místní.

          Po příjezdu a ubytování v chatkách setkání oficiálně zahájil vedoucí pionýrské skupiny Hradec Pavel, který všechny přítomné přivítal a seznámil je s programem setkání. Zároveň se vytvořila družstva, která pak mezi sebou po celý víkend sváděla boj o vítězství. A tak se na scéně kromě našich Jedniček a Šťáhlavských dvojek objevili i plzenečtí Slimáci a hradečtí Pindíci a Plynové. Po večeři pak prvním úkolem bylo připravit si k večernímu táboráku scénky, písničky a podobná vystoupení. Ačkoliv na přípravu bylo minimum času, některá vystoupení byla prakticky na profesionální úrovni. Jasným vítězem se stali Slimáci se svou svérázně pojatou pohádkou o Červené Karkulce. Po setmění jsme se pak ještě všichni vydali na noční hru zvanou Bludičky, která sklidila velký úspěch.

          V sobotu ráno nás z postelí vytáhlo sluníčko, které nás provázelo celým dnem. V dopoledních hodinách se družstva vydávají plnit úkoly na jednotlivá stanoviště rozmístěná po areálu tábora. Všichni si postupně vyzkouší střelbu z luku na cíl, hod šipkami na terč, střelbu ze vzduchovky, hod míčkem na cíl, skok přes švihadlo a sbírání ryb se zavázanýma očima. Jsme svědky podivuhodných výkonů, jako např. při přeskoku přes švihadlo naše Janička přeskočí bez zaváhání 74x, což je stejné jako výkon celého jiného družstva. Rovněž střelba ze vzduchovky se nám poměrně daří.

          Odpoledne se vydáváme do blízkého Stoda, kde probíhají oslavy 770 let jeho založení. V areálu místního hřiště je spousta stánků se suvenýry, připravena jsou i četná kulturní vystoupení jako např. skupina historického šermu, ukázka kovářské práce či hudební produkce.

          Můžeme se rovněž zapojit do soutěží, které jsou zde pro děti uspořádány. Po návratu na základnu pak máme možnost poslechnout si přednášku o práci pyrotechniků s praktickými ukázkami. Večer pak všichni netrpělivě očekávají první tóny diskotéky.

          I nedělní ráno je slunečné, a tak si můžeme zahrát oblíbenou hru Safari, při které se děti mění na lovce a zvířata a lovci se snaží polapit co nejvíce zvířat, za které pak získávají peníze.

          Po obědě dochází ke slavnostnímu vyhlášení vítězů, kterými se stávají naše Jedničky. Rovněž náš druhý tým se umisťuje na třetím medailovém místě. Sladkou odměnu pak získávají všichni účastníci. Odpoledne ještě máme možnost zajít si na Dětský den, který se v obci pořádá.

          Setkání se vydařilo nejen díky krásnému počasí, ale především díky pořadatelům, kteří pro nás připravili bohatý program. Nyní se již všichni těšíme na vyvrcholení naší celoroční činnosti, kterým je letní tábor. Věříme, že se budeme bavit stejně tak jako o tomto víkendu.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT