Poslední předprázdninový víkend jsme se společně vydali na třídenní víkendový pobyt na základnu Lomíček v Hradci u Stoda, kde pro nás pionýři z Hradce uspořádali víkendovku plnou her a soutěží. Kromě nás se víkendovky zúčastnili i místní pionýři.

          Po pátečním příjezdu, ubytování a večeři se všechny děti rozdělily do tří družstev a každý tým si vymyslel svůj název. Objevily se tak Jupíci, Borci a Dráteníci. První soutěž se odehrála v pátek večer. Všechna družstva měla za úkol poznávat na základě pouštěných ukázek názvy filmů a pohádek. Všichni si vedli znamenitě, vítězem se stalo družstvo hradeckých.

          V sobotu dopoledne jsme se vydali na Cestu do Neznáma. Pomocí buzoly a zašifrovaných zpráv jsme se "Mildovou stezkou" dostali až na Hradeckou skálu, kde nás čekalo rozdělávání ohně, vaření polévky a opékání vuřtů. Náladu nám nezkazil ani déšť, který nás dostihl cestou zpět.

          Odpoledne pak patřilo kolektivním hrám, hrálo se ringo a vybíjená, večer jsme si všichni zatancovali na diskotéce.

          Nedělní dopoledne proběhlo několik dalších soutěží, na kterých se podíleli hradečtí a šťáhlavští účastníci. Čas nám zbyl i na procházku k lomu. Celý víkend byl slavnostně zakončen předáním cen všem zúčastněným. Víkend v Lomíčku se vydařil a my všichni se již těšíme na prázdniny a letní tábory.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT