Poslední akcí před letními prázdninami bývá každoročně předtáborové třídenní setkání na táborové základně v Hradci u Stoda. Na akci jsou zvány především děti, které jedou s námi poprvé na letní tábor, aby si vyzkoušely svoji "výdrž" bez rodičů. Zájem zúčastnit se ale mají i naši dlouholetí táborníci. Hlavním organizátorem je místní pionýrská skupina z Hradce, pomocnou ruku však podáváme každoročně i my. Z přiložených fotografií je patrno, že víkend se vydařil a všichni si domů odváželi krásné vzpomínky na tři dny naplněné sluncem, hrami, novými seznámeními a spoustou legrace..

Akce byla realizovana s podporou MŠMT