Vzhledem k tomu, že na měsíc červen bylo naplánované krajské setkání pionýrů, museli jsme naši pravidelnou předtáborovu víkendovku uskutečnit v Lomíčku netradičně již v květnu. Báli jsme se trošku, zdali již bude teplo a nebudeme se v chatkách klepat zimou, ale počasí nám přálo. V pátek jsme tedy opět vyrazili na nám známou trasu Plzeň – Hradec u Stoda.

          Po příjezdu na základnu v Hradci nás přivítali místní pionýři, kteří společně s námi měli celý víkend na starost programově. Rozdělili jsme se do chatek, připravili spacáky na noc, vybalili věci a pak již hurá na večeři a úvodní nástup, kde jsme se dozvěděli, co nás čeká.

          Rozdělili jsme se do několika oddílů a pustili jsme se do hraní. Najít kousky rozstříhaného obrázku a ten pak složit, nebyl pro nás žádný problém, všichni jsme úspěšně zvládli i cestu pavučinovým labyrintem. Než jsme se nadáli, byla tma a byl čas se jít uložit ke spravedlivému spánku.

          Druhý den jsme se probudili do krásného rána, a tak jsme se ihned po snídani opět pustili do soutěžení mezi týmy.  Dopoledne jsme hráli vybíjenou a bubble fotbal.

          Po obědě jsme již byli všichni připraveni na výlet na Třetí palouk, kde jsme si měli opékat špekáčky. Bohužel počasí se náhle změnilo, začalo pršet, a tak jsme museli narychlo měnit plány. V jídelně jsme si pustili film a špekáčky jsme opekli v kuchyni na pánvi. I tak chutnaly skvěle. Stihli jsme i pár soutěží, které se daly provozovat uvnitř. Po večeři byl všemi netrpělivě vyhlížen začátek diskotéky. Někteří pak měli diskotéku zpestřenou i o loupání brambor.

          V neděli se vždy opakuje stejný „program“, po snídani je potřeba zabalit si věci, vystěhovat z chatek a začít s úklidem. Když je hotovo, mohou začít další soutěže. Tentokrát jsme skládali básničku z veršů, které jsme si nejprve museli najít ve vymezeném prostoru.

          Básničky se podařilo sestavit všem, a tak si všichni zasloužili výborný oběd i drobné sladké odměny na závěrečném nástupu. Víkendovka v netradičním termínu se vydařila, všichni odjížděli domů spokojeni.

 

Akce byla realizovana s podporou MŠMT