Vzhledem k tomu, že v letošním roce se poprvé neuskutečnilo celostátní setkání Pionýra, rozhodla se Plzeňská Krajská rada Pionýra uspořádat třetí červnový víkend krajské setkání Pionýra, a to na táborové základně pionýrské skupiny Nepomuk v Přebudově.

          Na tuto akci jsme se přihlásili i my, a tak jsme se v pátek 16. června vydali v počtu 16 dětí a čtyři vedoucí nejprve vlakem a následně pak autobusem vstříc novým zážitkům. Na základnu se kromě nás sjelo dalších více než 100 účastníků z pionýrských skupin Otava Sušice, Tuláci z Klatov, Mikulka z Plzně, Strašice, Starý Plzenec, Dobřany a Nepomuk. Pořadatelé pro nás připravili víkend plný her a soutěží motivovaný rekordy.

          První soutěží po slavnostním nástupu byla klasická seznamovací, kdy každý účastník obdržel pohlednici a během daného časového období měl získal co nejvíce podpisů od ostatních soutěžících. Následovala pak soutěž, kdy se z víček od PET lahví měl složit znak obce, z které jsme přijeli, popř. nějaká typická stavba charakterizující obec. Večer jsme se pak všichni sesedli u táborového ohně, kde každá z přítomných skupin pověděla několik zajímavostí o svém městě či vesnici a zazpívala písničku. Čas zbyl i na opékání vuřtů a povídání. Pro zájemce pak bylo připraveno ještě i pionýrské Bingo.

          Druhý den dopoledne pak jednotlivé skupiny obcházely stanoviště rozmístěná v areálu základny a na nich se snažily splnit limity v jednotlivých disciplínách. Všichni, kdo se dostali za požadované limity, pak postoupili do večerního finále. Soutěžilo se např. v točení obručí, poznávání vůní poslepu, hodu míčem do koše, srážení kelímků míčky, skákání přes švihadlo, kopání na branku apod.

          Během víkendu pak následovaly i další soutěže jako např. "svlékací", hod vajíčkem na dálku, hod balónkem s vodou, přebudovská míle, provlékání provázkem apod. Tuláci z Klatov pak na sobotní odpoledne připravili pro všechny v lese za táborem lanové aktivity, které sklidily velký ohlas, nepomučtí pak pro všechny připravili večerní diskotéku v nedalekých Budislavicích.. Během diskotéky vystoupila i PS Mikulka s ukázkou country tanců. Všichni účastníci si mohli vyzkoušet i ubrouskovou techniku na květináčky.

          Nedělní dopoledne pak patřilo povídání o Pionýru, o tom, co která skupina pořádá, jak se jim daří, co se jim líbí a nelíbí. Povídání bylo doprovázeno i promítáním fotek z táborů a pionýrských akcí. Před obědem pak následoval slavnostní závěrečný nástup s vyhlášením vítězů.

          Celkovým vítězem prvního novodobého krajského setkání jsme se nakonec stali my, a tak jsme si odnesli krásný pohár za první místo. Vyhlášeni byli i jednotlivci na prvních třech místech z každé skupiny, i oni byli oceněni medailemi. Setkání bylo slavnostně zakončeno, nezbývalo nic jiného než společné foto, oběd a odchod na autobus.

          Celý víkend byl velmi vydařený a my děkujeme všem pořadatelům za uspořádání tohoto setkání. V budoucnosti rádi přijedeme znovu.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT