Po letních prázdninách a výletu do Prahy jsme se vydali na táborovou základnu v Hradci ü Stoda, abychom se zde rozloučili s létem, zavzpomínali na letní tábory a zahráli si nové hry. O akci byl mezi dětmi velký zájem, a tak nás vyrazilo celkem 21.

          Na základnu, kde se setkání konalo, se kromě nás sjeli rovněž účastníci z Hradce, Starého Plzence a Dobřan, a tak po konečném součtu všech zúčastněných jsme došli k velkému číslu - 80 dětí a dospělých. V pátek jsme se ubytovali v chatkách, zahráli si vybíjenou a společně celé setkání slavnostně zahájili u táborového ohně. Po zahájení jsme si u táboráku společně zazpívali při kytaře, někteří z nás vyprávěli vtipy či dávali ostatním hádanky. Vhod přišla i úžasně nazdobená večeře.

          Ráno nás vzbudilo sluníčko. Po snídani jsme se společně vydali na polodenní výlet do okolí. Cílem našeho putování se stalo místo zvané Třetí palouk. Zde jsme si nejdříve nasbírali dřevo, poté vlastními silami rozdělali oheň a pustili se do vaření pravé zálesácké kotlíkové gulášové polévky. Po polévce se jen zaprášilo, a tak se někteří ještě rozhodli opéct si na ohni párky či chleba. Čas zbyl i na hry a prohlídky okolí.

          V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do tábora, kde jsme se po krátkém odpočinku rozdělili na čtyři skupinky. První dvě odešly na hřiště hrát oblíbenou vybíjenou, druhé dvě se odebrali na travnatý plácek před chatkami, kde se pustili do hry zvané ringofotbal.

          Po večeři následovala soutěž Dva z jednoho tábora, kde proti sobě v různých disciplínách nastoupilo družstvo vedoucích a instruktorů. Vítězství těsně uhájilo družstvo vedoucích. Po skončení soutěže následovala diskotéka, na kterou již všichni netrpělivě čekali.

          Nedělní dopoledne patřilo především úklidu a balení, ale čas zbyl ještě i na hru zvanou JO-JO, kdy vždy z každého ze čtyř družstev vybíhal zástupce k lomu, kde byl na stanovišti nucen správně zodpovědět zadanou otázku. Pokud neznal správnou odpověď, musel se vrátit na základnu, kde se mohl poradit s ostatními členy družstva a správnou odpověď pak běžel sdělit na stanoviště.

          Po obědě pak následovalo slavnostní zakončení víkendovky, kdy všichni účastníci obdrželi sladké odměny. Díky krásnému podzimnímu počasí se nám víkend velice vydařil.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT