Je září, začal školní rok, a v tom našem, pionýrském, se objevila první poprázdninová akce, tradiční podzimní víkendový sraz na táborové základně v Hradci u Stoda.

          Ve dnech 8.-10. září 2006 uspořádala Pionýrská skupina Hradec pro své děti víkend plný her a soutěží. Akce jsme se jako již tradičně zúčastnili i my.

          Páteční odpoledne přivítala hradecká základna Lomíček přes 50 dětí a dospěláků. Po ubytování v chatkách se všichni účastnici sešli u táborového ohně, aby poseděli, popovídali si a opekli si špekáčky a klobásy. Následně se pak všichni přesunuli do jídelny, kde obě skupiny mezi sebou svedly bitvu o vítězství v soutěži Dva z jednoho tábora. Do jednotlivých soutěží jako např. stavba věže z kostek, hod šipkami na terč či pojídání piškotů na čas se zapojili dospělí i děti, celkovým vítězem se pak stal tým hradeckých pionýrů.

          Celý sobotní den byl věnován autobusovému výletu do westernového městečka Halter Walley u Dnešic. Na základně jsme ráno dostali svačinu na cestu a autobusem se vydali na výlet. Po příjezdu jsme si nejdříve všichni prohlédli celé městečko a jeho chod a následně jsme se pak soustředili okolo arény, ve které probíhal celodenní program. V různých disciplínách zde soutěžili jezdci na koních, program byl proložen i soutěžemi pro přihlížející děti a dospělé.

          Díky pestrému programu den rychle utekl a k večeru jsme se všichni spokojeni vraceli do tábora, kde po večeři a krátké regeneraci sil následovala očekávaná diskotéka.

          Nedělní ráno patřilo nejprve vydatné snídani a následně pak nové kolektivní hře zvané brennball, která je založena na principu baseballu. Vzhledem k tomu, že pro všechny děti se jednalo o novinku, hrálo se až do oběda. Po něm pak následovalo slavnostní zakončení celé víkendovky a předání drobných odměn všem účastníkům.

          Po celé tři dny panovalo krásné slunečné počasí, které přispělo k tomu, že z akce odjížděli všichni velice spokojeni.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT