V pátek 6. června 2014 bylo zahájeno třídenní krajské pionýrské setkání. Sraz pionýrů z Plzeňského kraje s názvem "Hry šíleného táborníka" se konal na táborové základně v Hradci u Stoda. Účast předčila očekávání, na setkání přijelo na 170 pionýrů z 10 pionýrských skupin. Kromě nás i pionýři z Hradce, Dobřan, Bílé Cerkve, Strašic, Nepomuka, Kolovče, Sušice, Práchně Horažďovic, Klatov a Domažlic. O program se postarala především hostitelská skupina Hradec. Podle radosti, která z dětí a vedoucích byla cítit, byl velice povedený.

          Páteční večer zahájil společný nástup, byla zapálena slavnostní vatra a seznámili jsme se navzájem s účastníky z jednotlivých skupin formou skupinových medailonků. Byla to vtipná a originální vystoupení. Mezi jednotlivými představeními nám zpříjemňovala večer akustická kapela, ke které se během večera připojilo i několik děvčat z různých skupin. S postupem času z většiny dětí spadl stud a nakonec jsme si společně zazpívali všichni.

          Po setmění následovala noční hra " hledání víček bez očiček". Nutno podotknout, že u této hry se snad bavili více vedoucí než děti, ale jelikož se nemohli aktivně zapojit a pomáhat, tak alespoň z plna hrdla fandili svým oddílům.

          V sobotu nám přálo počasí, a tak se rozběhly soutěže na různých stanovištích. Místa si v okolí základny vybrali sami vedoucí skupin. Poté se vyráběli papíroví šílení táborníci. Byly rozdány papírové části těla, nebo doplňky. Ty děti nalepily na papírovou předlohu, vymalovaly si ji, a vyrobily si tak vlastního originálního táborníka. Společně jsme se naobědvali, a o poledním klidu některé skupiny šly navštívit hradecký lom a užít si tak skoro letního počasí.

          Odpoledne začal výlet na Třetí palouk. Skupiny byly rozlosovány do třech tras, kterými se na místo dalo dojít. Na každé ze tří tras bylo přichystané stanoviště, kde si děti vyzkoušely, jakou mají paměť a zasoutěžily si mezi sebou o sladkou odměnu na cestu. Na Třetím palouku jsme si pak společně opekli buřty. Po příchodu na základnu nás čekala výborná večeře a večerní program- všemi očekávaná diskotéka.

          I neděli jsme si užili. Přijeli k nám hosté z Plzně. Jako první se nám představili "Parkour". Parkour je umění, při kterém se pohybově překonávají různé překážky. Využívány jsou přirozené pohyby jako běh, skákání a lezení. Pomocí toho se člověk dostává z místa na místo. Druhým hostem byl učitel a jeho žák Kung- fu. Ukázali nám několik sestav, jak dechových, tak bojových. Nechyběla ani část historie, zajímavosti o tomto umění, či dokonce vtipné zkušenosti samotného učitele. Byla to krásná tečka za celým víkendem.

          Po tomto programu nás čekala méně příjemná činnost, a to balení a uklízení. Celý pobyt jsme ukončili společným nástupem, kde každá skupina obdržela stolní hru, sladké odměny na cestu domů, placky a pamětní list na památku.

Akce byla realizovana s podporou MŠMT